Cene varstva

Cenik varstva predšolskih otrok je objavljen na spletni strani. Cena dnevnega varstva vključuje; predšolsko vzgojo in varstvo otrok do 9 ur (vsaka nadaljnja ura se plača po ceniku) z dnevno prehrano (4 obroki) in potrebno nego (glede previjanja se cena razlikuje). Otrokom je ves dan za pitje na voljo nesladkan čaj in voda. V ceno je zajet tudi material za izvajanje vzgojno izobraževalnih dejavnosti. Starši pa poskrbijo za otrokove plenice in negovalne preparate, rezervna oblačila, ninice, stekleničke in dude, ki jih otrok uporablja.

CENIK PREDŠOLSKEGA VARSTVA OTROK
Vrsta storitve Cena na uro Cena na dan Mesečna cena
Dnevno varstvo otroka do 9 ur s prehrano in previjanjem - 16,50 330,00
Dnevno varstvo otroka do 9 ur s prehrano - 16,00 320,00
Varstvo otroka do 6 ur dnevno s prehrano - 15,00 300,00
Občasno ali podaljšano varstvo /na uro 5,00 - -
Cena prehrane (za primer odsotnosti) - 2,00 40,00
Vse cene so v evrih.
Rezervacija za prihodnje varstvo otroka se plača 30% veljavne cene po ceniku. V primeru odsotnosti otroka do 30 dni se plača varstvo znižano za ceno prehrane, nad 30 dni pa 50% veljavne cene.


Dextera, predšolska vzgoja in varovanje otrok Granada Benčič s.p, Beograjska ulica 16, 2000 Maribor tel: 031 259 735, e-mail: granada.bencic@triera.net
matična št:6428843000, davčna št:75250551
delovni čas: poslujem okvirno v času med 7.00 in 16.00 uro oziroma po vnaprejšnjem dogovoru s starši tudi v drugačnem času.