Program varstva za otroke

Program varstva za otroke temelji na javno veljavnem programu, Kurikulumu za vrtce, ki je strokovna podlaga za načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela z otroki. Otrokom omogočamo zdrav razvoj, enake možnosti za razvoj sposobnosti, v zanje spodbudnem in privlačnem okolju, z obilico učnih pripomočkov, igral in organiziranih dejavnosti. Dejavnosti se načrtujejo in izvajajo na naslednjih področjih; gibanje, družba, narava, matematika, jezik in umetnost. Program varstva temelji na razumevanju, strpnosti, prijateljstvu in občutku do bližnjega, z upoštevanjem temeljnih pravic otrok in staršev.

Potek aktivnosti in okvirni dnevni red trajanja varstva pri starosti otrok do 3 let je objavljen na oglasni deski varstva.

Nosilka dejavnosti Granada Benčič sem visokošolsko izobražena in Varuhinja predšolskih otrok (NPK) s certifikatom o nacionalni poklicni kvalifikaciji, končanim usposabljanjem in s prakso pri delu z otroki. Sem tudi velika ljubiteljica otrok, živali in narave.

Na podlagi povpraševanja staršev organiziramo tudi občasno varstvo otrok na domu s pomočjo študentov smeri vzgoje in izobraževanja otrok.


Dextera, predšolska vzgoja in varovanje otrok Granada Benčič s.p, Beograjska ulica 16, 2000 Maribor tel: 031 259 735, e-mail: granada.bencic@triera.net
matična št:6428843000, davčna št:75250551
delovni čas: poslujem okvirno v času med 7.00 in 16.00 uro oziroma po vnaprejšnjem dogovoru s starši tudi v drugačnem času.